Send inn til Frambu-TV!

*
*
*
*
*Ved å sende inn bilde eller video godtar du at det kan bli vist på «Frambu TV» - en sending av Frambu senter for sjeldne diagnoser. Formålet med det du sender inn til oss her er journalistisk. Dermed er det loven om behandling av personopplysninger § 3, «Forholdet til ytrings- og informasjonsfriheten», som gjelder. Hvis bildet eller videoen blir brukt på «Frambu TV» vil det bli arkivert sammen med programmet. Hvis det ikke blir brukt, vil det bli slettet. Vi forbeholder oss retten til å kunne kontakte avsender og sendte nytt samtykke hvis vi ønsker å benytte det innsendte materialet utenfor sendingen.
 

 
*)Alle felter med rød stjerne må fylles ut